تاثیر انجام عملیات اصلاح شبکه توزیع و انشعابات آب بر کاهش میزان آب بدون درآمد(مطالعه موردی منطقه نمره هشت شهرستان مسجدسلیمان )
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (537.34 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
شرکت آب و فاضلاب خوزستان
چکیده
یکی از عوامل تاثیر گذار بر میزان تلفات آب، هدررفت واقعی ناشی از فرسودگی شبکه های توزیع و انشعابات می باشد. برای جلوگیری از هدررفت واقعی آب اقدامات متنوعی می بایست از سوی شرکت های آب و فاضلاب انجام گیرد که اصلاح شبکه های فرسوده از جمله این کارهاست. با توجه به حجم بالای حوادث منطقه نمره هشت مسجدسلیمان به میزان 52 مورد در ماه نسبت به سایر مناطق و همچنین محاسبه هدررفت آب به مقدار زیاد41 درصد ناشی از فرسودگی و قدمت شبکه توزیع، اصلاح شبکه و انشعابات این منطقه بعنوان اولویت در دستور کار مجری طرح و مشاور قرار گرفت که نهایتاً پس از پایان عملیات اجرایی و ثبت مجدد حوادث و اندازه گیری هدرروی آب مشخص گردید آمار حوادث به 8 مورد در ماه و میزان آب بدون درآمد به 7 درصد کاهش یافته است که علاوه بر پایداری در توزیع آب و افزایش درآمد، رضایت مندی مشترکین را بهمراه داشته است.
کلیدواژه ها