بررسی امکان جذب سرمایه گذار بخش خصوصی برای کاهش آب بدون درآمد از محل خرید تضمینی آب (مطالعه موردی: شهر مهاباد)
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (992.66 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1کارشناس تحلیل آب بدون درآمد/ شرکت آب و فاضلاب اصفهان
2کارشناس دفتر فنی/ سازمان تحقیقات محیط زیست
چکیده
شهر مهاباد یکی از شهرهای قدیمی اصفهان می‌باشد که آب آشامیدنی آن توسط دو حلقه چاه با آبدهی 10 و 20 لیتر بر ثانیه و یک رشته قنات تامین می‌شود. آب چاه‌های مذکور از کیفیت بالایی برخوردار نمی باشد و استفاده از آب شیرین‌کن ضروری می‌باشد. در این مطالعه نسبت به ارزیابی واگذاری کلیه عملیات بهره برداری و خدمات مشترکین به همراه انجام فعالیت های کاهش آب بدون درآمد به منظور کاهش هدررفت آب، به بخش خصوصی از محل خرید تضمینی اقدام شده است. نتایج نشان می‌دهد که واگذاری طرح مذکور به بخش خصوصی به همراه خرید آب با قیمت پایه 11100 ریال به ازای هر متر مکعب و اعمال ضریب تعدیل توافق شده، در شرایط فعلی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد ولی از آنجایی که جلوگیری از هدررفت آب شیرین تولید شده از ضروریات می‌باشد، پرداخت هزینه جهت جلوگیری از هدررفت آن، یک اقدام مثبت می‌باشد.
کلیدواژه ها