تحلیل نتایج تولید و استحصال روزانه آب حاصل از سامانه سیمابفا در فواصل زمانی منظم و مقایسه آن با نتایج مشابه سالهای قبل
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (805.17 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
مدیر آب و فاضلاب هوراند، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
چکیده
(این گزارش یک تجربه کاربردی است) سامانه سیمابفا که سابقا به نام سپتا شناخته می شد، عملا هر روز شاخ و برگ بیشتری می یابد و مدیران ارشد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اعتماد بیشتری به نتایج این سیستم وسیع و در حال گسترش می نگرند. همین امر موجب شد تا مدیران مناطق مختلف شاغل در صنعت اب و فاضلاب کشور نگرش متفاوت تری نسبت به گذشته به این سامانه داشته باشند. در طی بررسی هایی که روی بخش گزارش گیری این سیستم در امور هوراند انجام شد، امکان مشاهده آمار و مقایسه آنها با نتایج سالیان قبل مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان یک تجربه مدیریتی روشی برای کاهش هزینه در بخش تولید و استحصال آب مد نظر قرار گرفت. هرچند نتیجه این تجربه کامل مثبت نبود اما این تحقیق حاکی از این امر است که امکان استفاده مفید از این سامانه برای کاهش تولید میسر است.
کلیدواژه ها