مطالعه موردی صحت عملکرد کنتورهای آب مشترکین شهر سبزوار
پذیرفته شده برای پوستر XML اصل مقاله (1.36 MB)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
کارشناس آب بدون درآمد-شرکت آب و فاضلاب سبزوار
چکیده
در سال ۱۳۶۸ با ایجاد معاونت امور آب و فاضلاب در وزارت نیرو ، مطالعه و سامان‌دهی خدمات آب و فاضلاب در سطح ایران با سرعت بیش‌تری ادامه یافت و سرانجام با تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب، راه برای برنامه ریزی و مدیریت مصرف آب شرب هموار گردید . در جهت مدیریت مصرف، شرکت های آب و فاضلاب نسبت به نصب تجهیزات و افزایش دقت در دستگاه های اندازه گیری اقدام نمودند. این دستگاه های اندازه گیری مصرف که در اصطلاح کنتور نامیده می شوند در صورت نارسایی یکی از دلایل کاهش درآمد و افزایش آب بدون درآمد در شرکتهای آب و فاضلاب می باشد. هدف این مقاله ارائه اطلاعات مرتبط با بررسی میزان خطای کنتورهای آب مصرف کنندگان ( عمدتا با کاربری خانگی ) در شهر سبزوار می باشد. در این راستا تعداد 3039 دستگاه کنتور از 86806 مصرف کننده‌ی سال 1395 مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن ارائه می گردد.
کلیدواژه ها