مدیریت مصرف انرژی در بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبرسانی– مطالعه ی موردی شهر رضوانشهر گیلان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (916.79 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
‌‌ ‌
چکیده
مساله بحران مصرف انرژی پیش رو و افزایش هزینه ی حامل های انرژی در دنیا و به خصوص ایران مساله مدیریت مصرف انرژی در بهره برداری از شبکه های آبرسانی و توزیع آب، توجه متخصصان حوزه ی آب را به خود جلب نموده است. بخش اعظم انرژی در شبکه های آب در سیستم های افزایش فشار و پمپاژ مصرف می گردد که هزینه های سنگینی را برای شرکت های آب و فاضلاب به دنبال دارد. از همین رو ارائه ی راهکار هایی برای مدیریت مصرف این انرژی حیاتی تر می نماید. در پژوهش پیش رو روشی برای بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ ارائه گردید که علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها، شرایط هیدرولیکی شبکه را نیز در نظر بگیرد. بدین منظور از یک الگوریتم ژنتیک در کنار مدل هیدرولیکی شبکه ی واقعی استفاده شده است تا برنامه ی زمانبندی مناسب برای کارکرد پمپ ها بدست آید. در نهایت عملکرد شبکه با استفاده از این برنامه با روش های معمول بهره برداری از سیستم های پمپاژ مقایسه گردیده است.
کلیدواژه ها