مشکلات و مناسبترین راه کارهای تهیه، بهره برداری و نگهداری بهینه از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت های آب و فاضلاب
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (912.03 K)
عنوان دوره: مقالات منشر شده
نویسندگان
1شرکت آب و فاضلاب شهری استان همدان
2رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان همدان
3معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان همدان
چکیده
کیفیت و دقت عملکرد تجهیزات ابزار دقیق از جمله فلومترها، فشار سنج ها، ارتفاع سنج ها، شیرآلات و ... در شرکت های آب و فاضلاب به این دلیل که ملاک اندازه گیری و ارائه دهنده اطلاعات از وضعیت تاسیسات و شبکه های توزیع آب و شبکه های جمع آوری فاضلاب می باشند و در تصمیم گیری کارشناسان و مدیران نقش تعیین کننده ای دارند از اهمیت بالایی برخوردار می باشد لذا باید همواره یکی از اهداف و سیاست های مسئولین شرکت ها علاوه بر تهیه و خرید تجهیزات ابزار دقیق مقاوم و با دقت بالا، بررسی صحت عملکرد تجهیزات در طول زمان باشد. در اینصورت تصمیمات اتخاذ شده بر اساس اطلاعات درست می باشد. از طرف دیگر فقدان فرایند نگهداری و بهره برداری مناسب از تجهیزات باعث ایجاد مشکلات فراوان برای شرکت های آب و فاضلاب در بهره برداری و استفاده از اینگونه تجهیزات و همچنین باعث وارد آمدن خسارات مالی قابل توجهی به شرکت های آب و فاضلاب شده اند. در این مقاله با توجه به قوانین مربوطه و تجرییات بدست آمده، مشکلات و مناسبترین راه کارهای رفع مشکلات جهت خرید، بهره برداری بهینه و نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت های آب و فاضلاب ارائه شده است
کلیدواژه ها